I-SHARE

Stichting EduShare040 werkt vanuit het principe van delen: geven en ontvangen. Een basisvraag van waaruit wordt gewerkt is niet ‘what’s in it for me’ of ‘what’s in it for you’ maar een samenvoeging daarvan: What’s in it for us? ‘Us’ staat dan voor de brede mondiale context. Iedere partner zal gevraagd worden na te denken hoe de gedeelde kennis, inzichten en vaardigheden met andere belanghebbenden gedeeld kan worden.
In de intakeprocedure voor nieuwe samenwerkingspartners van de stichting komt deze vraag prominent naar voren. Stichting EduShare040 gelooft dat alle beetjes helpen en dat iedereen daar zijn eigen bijdrage aan heeft. Het sleutelbegrip daarbij is ‘awareness’ (BewustZijn).

EduShare040 werkt met een stappenplan (kwalificerende intake) om te komen tot delen.

DOEL VAN I-SHARE

Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden en specifieke kwaliteiten van de aangemelde kandidaat-deelnemers om een optimaal traject (cursorisch en werkplek) te construeren voor elke deelnemer en perspectiefloze deelname aan het traject te voorkomen. De kandidaat-deelnemer vergroot het inzicht in de mogelijkheden die deelname aan het traject biedt en in de eigen kwaliteiten in relatie tot de gestelde vraag.

1. Can we share?

Een organisatie of stichting komt met een verzoek of vraag: er wordt verkend of deze beoogde partner in aanmerking komt (past de vraag bij onze diensten en producten?)

Go / no go
2. Which question do we share

Verkenning van de situatie: vraag expliciteren en randvoorwaarden verkennen.

3. What's in it for us?
  • EduShare040
  • Partners waaronder de beoogde partner
  • Omgeving (pay if forward principe)
Go / no go
4. Design in progress

De training opzetten: de visie van EduShare040 wordt samen met de beoogde partner gekoppeld aan de behoefte of vraag.

5. (Edu)sharing

De training wordt uitgevoerd en het "pay it forward"principe wordt geborgd"

6. Keep sharing

Follow up / spin off/ keep in touch